30بهمن؛ تاریخ برگزاری آزمون دکتری دانشگاه هنر

https://farsi.freepaper.me/30بهمن؛-تاریخ-برگزاری-آزمون-دکتری-دانشگ/


image
آزمون جامع دوره دکتری دانشگاه هنر روز سه شنبه ۳۰ بهمن ۹۷ برگزار می‌شود. آزمون جامع گروه‌های دکتری پژوهش هنر ـ تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی ـ معماری ـ شهرسازی ـ مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، روز سه شنبه ۳۰ بهمن ۹۷ از ساعت ۹ صبح تا عصر در ساختمان دانشکده علوم نظری و…