دسترسی به پایان نامه های دانشگاه تهران ممکن شد

https://farsi.freepaper.me/دسترسی-به-پایان-نامه-های-دانشگاه-تهران/


image
نحوه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه تهران از طریق ایرانداک مشخص شد. قرار است از طریق اینترنت پایان نامه های این دانشگاه به ایرانداک ارائه شود و هر فردی که قصد جستجو در پایان نامه های این دانشگاه را داشته باشد، از طریق ایرانداک وارد سامانه دانشگاه شده و جستجوی خود را انجام دهد.یک…