سلول‌های سرطانی هم شجره نامه خانوادگی دارند

https://farsi.freepaper.me/سلول‌های-سرطانی-هم-شجره-نامه-خانوادگی/


image
کارشناسان دانشگاه آکسفورد فناوری جدیدی برای بررسی تاریخچه زندگی سلول‌های سرطانی کشف کرده‌اند. به گفته محققان بیماری سرطان بسیار پیچیده است و تومور‌ها دارای تنوع بسیار زیادی هستند؛ فناوری‌های جدید نوعی ابزار پیشرفته است که می‌تواند تاریخچه زندگی سلول‌های سرطانی را دنبال کند. تکنیک‌های درمانی فراوانی برای مقابله با سلول‌های سرطانی و جلوگیری از رشد…