تایمز برترین ها را در رشته ارتباطات و مطالعات رسانه معرفی کرد

https://farsi.freepaper.me/تایمز-برترین-ها-را-در-رشته-ارتباطات-و-مط/


image
رتبه‌بندی تایمز در تازه‌ترین بررسی خود، برترین دانشگاه‌های جهان در رشته ارتباطات و مطالعات رسانه را معرفی کرد. این پایگاه یکی از مهمترین نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی است که دانشگاه‌های جهان را رتبه‌بندی می‌کند. براساس رتبه‌بندی جدید تایمز، دانشگاه تهران برترین دانشگاه ایران در رشته ارتباطات و مطالعات رسانه‌ای است که رتبه ۴۰۱ را از میان…