احتمال افزایش چند درصدی شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد

https://farsi.freepaper.me/احتمال-افزایش-چند-درصدی-شهریه-دانشجوی/


image
در ترم تحصیلی سال ۹۸ احتمال چند درصد افرایش شهریه دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود.  با توجه به اینکه سال مالی دانشگاه آزاد، طبق مصوبه هیئت امنای مرکزی با سال تحصیلی منطبق شده، لذا شهریه دانشجویان در سال ۹۸، بعد از تعطیلات عید نوروز تعیین و اعلام می شود و احتمال افزایش آن خواهد بود.