محققان رباتی برای تنظیم حرکات اندام داخلی بدن ساختند

https://farsi.freepaper.me/محققان-رباتی-برای-تنظیم-حرکات-اندام-دا/


image
p style=”text-align: justify;”>طی آزمایش هایی که محققان انجام دادند، منجر به ساخت سیستمی متشکل از استخوان و عضلات مصنوعی در ابعاد یک سلول شد که می‌تواند در داخل بدن با دستکاری میکروسکوپی عضلات باعث تنظیم حرکات اندام‌های مشکل‌دار شود. تیمی از محققان مؤسسه پلی‌تکنیک فدرال لوزان سوئیس مجموعه‌ای از ابزار‌های میکروسکوپی و ربات‌های نرمی را…