سلسله نشست‌های زیباسازی شهری

سلسله نشست‌های زیباسازی شهری
نشست دوم: تحلیلی بر نقش مشارکت شهروندی در تجربه‌های زیباسازی شهری در تهران
:office: برگزارکننده: سازمان زیباسازی شهر تهران
:date:زمان: #یک‌شنبه، 28 بهمن ماه 1397
:stopwatch:ساعت: 14:30 – 18:00
:round_pushpin:مکان: #تهران، خیابان انقلاب، نرسیده به چهارراه ولیعصر، خیابان برادران مظفر جنوبی، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، تالار فرهنگ و هنر
ثبت‌نام رایگان می‌باشد و به شرکت‌کنندگان گواهی حضور اعطا می‌گردد.

:books: #نشست سوم: تحلیلی بر جایگاه زیباسازی در بسترسازی برندینگ شهری
:office: برگزارکننده: سازمان زیباسازی شهر تهران
:date:زمان: #یک‌شنبه، 12 اسفند ماه 1397
:stopwatch:ساعت: 14:30 – 18:00
:round_pushpin:مکان: #تهران، خیابان انقلاب، نرسیده به چهارراه ولیعصر، خیابان برادران مظفر جنوبی، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، تالار فرهنگ و هنر
ثبت‌نام رایگان می‌باشد و به شرکت‌کنندگان گواهی حضور اعطا می‌گردد.