سنوات تحصیلی مجاز برای هر مقطع تحصیلی

https://farsi.freepaper.me/سنوات-تحصیلی-مجاز-برای-هر-مقطع-تحصیلی/


image
معاون مشمولان و امور معافیت سازمان وظیفه عمومی در خصوص سنوات تحصیلی مجاز برای هر مقطع تحصیلی اعلام کرد طبق قانون ۲.۵ سال سنوات کاردانی، ۳ سال کارشناسی ارشد ناپیوسته، کارشناسی پیوسته ۵ سال، کارشناسی ارشد پیوسته ۶ سال، دکترای پزشکی پیوسته ۸ سال و دکترای تخصصی ۶ سال تعیین شده است و دانشگاه‌ها تا شش…