27 بهمن؛ آغاز زمان حذف و اضافه دانشگاه آزاد

27 بهمن؛ آغاز زمان حذف و اضافه دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد طی اطلاعیه‌ای زمان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ این دانشگاه را اعلام کرد.
حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی از شنبه ۲۷ بهمن ماه آغاز و تا ۲ اسفندماه ادامه دارد.