با چی بریم دانشگاه خوارزمی - واحد کرج

https://farsi.freepaper.me/با-چی-بریم-دانشگاه-خوارزمی-واحد-کرج/روز اول دانشگاه یک ترم یکی، معمولا اولین روزی که برای کلاس‌ها میره نیست، روزی که دانشجو برای ثبت‌نام میره دانشگاه؛ که خودش برای هر کس یک تجربه جالب می تواند باشد. محمد طاهری هستم دانشجو رشته مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی، در این مقاله می‌خوام تجربیات مسیریابی و روز اولی که رفتم دانشگاه را براتون…