امریه

https://farsi.freepaper.me/دانشگاه-تهران-امریه-سربازی-جذب-می-کند/دانشگاه تهران امریه سربازی در مقطع کارشناسی ارشد درسال ۹۸ جذب می کند. متقاضیان باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران در رشته های مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و سایر گرایش های مرتبط، مدیریت منابع انسانی و سایر گرایش های مرتبط، مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر باشند. متقاضیان پذیرش در امریه سربازی…

متقاضیان پذیرش در امریه سربازی برای مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران باید اعزامی اردیبهشت و تیرماه سال ۱۳۹۸ باشند.

شرایط گرفتن امریه سربازی

  • ساعات کاری در محل امریه مثل ساعت کاری برای سایر کارمندان آن اداره است.
  • متقاضیان برای جذب به عنوان امریه سربازی در مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران باید دارای رزومه مرتبط با ماموریت های این مرکز باشند.
  • متقاضیان نباید کسر خدمت سربازی داشته باشند.
  • امکان انصراف از امریه بعد از پذیرفته شدن آن وجود ندارد.
  • متقاضیان باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران در رشته های مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و سایر گرایش های مرتبط، مدیریت منابع انسانی و سایر گرایش های مرتبط، مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر باشند.
  • امریه شدن در یک سازمان تعهدی به استخدام آینده شما در آن ایجاد نمی کند ولی آن را تسهیل خواهد کرد
  • مدت زمان امریه جزو سوابق استخدامی شما محسوب می شود.
  • نباید در خدمت غیبت داشته باشید
  • در برخی از سازمان ها کسری خدمت پذیرفته نیست (بیش از 3 ماه) ولی بعضیی ها می پذیرند.
  • حقوق پرداختی به کارمندان امریه حقوق سربازی است شاید کمی هم بیشتر.