نکات کلیدی که هنگام استخراج مقاله از پایان نامه باید رعایت کنید

نکات کلیدی که هنگام استخراج مقاله از پایان نامه باید رعایت کنید:

  1. مقاله استخراجی دارای ساختار1. ی مشابه پایان نامه است و در این مقاله دانشجو باید بتواند پایان نامه خود را طبق اصول مقاله نویسی در حداکثر 10 تا 15 صفحه خلاصه نماید.

  2. عنوان مقالات استخراجی نباید یکسان باشد و همچنین ضروری است با مقالات پیشین تفاوت داشته باشد. با یک جستجوی ساده به فارسی و انگلیسی در گوگل یا گوگل اسکولار (Google Scholar) می توانید از این مورد مطمئن شوید.

  3. موضوع مقالات باید به گونه ای انتخاب شود که به روز بوده تا شانس پذیرش مقاله در مجلات ISI، مجلات ISC، مجلات اسکوپوس Scopus و یا پابمد pubmed و مدلاین medline بالا رود.

  4. چکیده پایان نامه بایستی شامل موضوع تحقیق، هدف تحقیق، مراحل انجام کار، نوآوری های مدنظر، نتایج کلیدی مقاله در حدود 100 تا 200 کلمه نوشته شود.

  5. به نقل قول از مقاله های دیگر توجه نکنید و به مقالات اصلی جهت ارجاع دهی مراجعه نمایید. برای این کار می توانید از نرم افرارهای zotero و Endnote استفاده نمایید.

  6. دانشجویان می توانند قبل از تدوین مقاله مستخرج از پایان نامه با شیوه های نگارش #مقالات فارسی از نمونه های مشابه در حیطه تخصصی خود به پایگاه مقالات جهاد دانشگاهی www.sid.ir و یا مجلات الزویر، تیلور، اشپرینگر و … مراجعه نمایند و مقاله خود را در قالب ساختار مورد نظر نگارش نمایند.

  7. انتخاب مجله مورد نظر بر اساس اصول انتخاب مجله و سطح بندی مقاله استخراج شده بسیار مهم می باشد!

  8. از آنجایی که فرآیند داوری مقالات در مجلات داخلی و یا خارجی در پایگاه های الزویر، اشپرینگر، و …طولانی بوده بهتر است دانشجو با توجه به زمان خود مجله را انتخاب نمایند.

  9. در مواردی که دانشجو وقت آنچنانی برای پذیرش مقاله خود نداشته باشد، مجلاتی که با اخذ هزینه فرآیند داوری را تسریع می بخشند، می بایست مجله انتخاب شده جزو مجلات معتبر بوده و در لیست سیاه وزارتین و دانشگاه آزاد قرار نداشته و جعلی نباشد.

  10. از آنجایی که چاپ مقاله در همایش یا کنفرانس های ملی و بین المللی یکی از شیوه های آسان پذیرش و چاپ مقاله است، دانشجویان می توانند برای اطلاع از کنفرانس های پیش رو به سایت های معتبر معرفی کنفرانس ها مراجعه نمایند.