حضور دانشگاه‌های ایران در رتبه بندی تایمز

حضور دانشگاه‌های ایران در رتبه بندی تایمز

دانشگاه های ایران در تازه ترین بررسی رتبه بندی تایمز معرفی شدند.
رتبه‌بندی تایمز در تازه‌ترین بررسی خود برترین دانشگاه‌های جهان در رشته فیزیک و نجوم را معرفی کرد.
برترین دانشگاه‌های جهان در رشته فیزیک و نجوم به شرح ذیل است

از جمله دانشگاه‌های ایران که در رتبه‌بندی تایمز برای برترین مؤسسه‌های آموزشی رشته فیزیک و نجوم حضور داشته‌اند عبارتند از
دانشگاه صنعتی بابل نوشیروانی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شیراز
دانشگاه تبریز
دانشگاه تهران
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه گیلان
دانشگاه اصفهان
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه مازندران

این پایگاه یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی بین المللی است که دانشگاه‌های جهان را رتبه بندی می‌کند.