اولین دوره مسابقه ایده پردازی در مدیریت پسماند ♻️

اولین دوره مسابقه ایده پردازی در مدیریت پسماند :recycle:

:gift:همراه با جوایزی نفیس برای ایده های برتر :gift:

:white_check_mark:دانشگاه شهیدرجایی با همکاری شهرداری منطقه 21 برگزار می کند.

هر چالش ، توانایی تبدیل به یک فرصت رو داره و ما شما رو به این چالش دعوت می کنیم و منتظر ایده هاتون هستیم.:nerd_face:

زمان : 9 اسفند 97

:alarm_clock:مهلت ارسال ایده ها :
تا 5 اسفند 97

:gift::trophy:جوایز نفیس مسابقه :

:1st_place_medal:طرح اول : 4 میلیون تومان
:2nd_place_medal:طرح دوم : 3 میلیون تومان
:3rd_place_medal:طرح سوم : 2 میلیون تومان

:medal_sports:همراه با جایزه برای طرح های گرافیکی برتر
:1st_place_medal:نفر اول ١ میلیون تومان
:2nd_place_medal:نفر دوم ٥٠٠ هزار تومان
:3rd_place_medal:نفر سوم ٥٠٠ هزار تومان

برای اطلاعات بیشتر به ما سر بزنید.
http://cem2019.sru.ac.ir/fa/page.php?rid=33m