اولین همایش ملی فناوری های پیشرفته در مهندسی و محیط زیست

اولین همایش ملی فناوری های پیشرفته در مهندسی و محیط زیست

برگزار کننده همایش:
انجمن متخصصان محیط زیست ایران

محل برگزاری همایش:
دانشگاه صنعتی شریف

زمان برگزاری همایش:
اسفندماه 1397

تاریخ های مهم:

تاریخ برگزاری همایش: اسفندماه 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات: دی ماه 1397

آخرین مهلت ثبت نام در همایش: بهمن ماه 1397

با یاری ایزد دانا، اولین همایش ملی فناوری های پیشرفته در مهندسی و محیط زیست، توسط انجمن متخصصان محیط زیست ایران در اسفند ماه 1397 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. از کلیه محققان، دانشجویان و صنعتگران دعوت می­شود تا با ارائه دستاوردهای پژوهشی خود بر غنای این همایش بیفزایند.

این همایش شامل ارائه مقالات به صورت شفاهی و ارئه پوستری می باشد. سخنرانی کلیدی توسط اساتید برجسته، از بخش های جذاب همایش بوده و کارگاه های تخصصی ارزشمندی در حین همایش برگزار خواهد شد.