جزئیات دفترچه رشته‌های بی‌نیاز از کنکور منتشر شد

https://farsi.freepaper.me/جزئیات-دفترچه-رشته‌های-بی‌نیاز-از-کن/


image
دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته برای پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منتشر شد. این دفترچه حاوی ۲۸۱ عنوان رشته و معرفی ۵۵۰ هزار ظرفیت پذیرش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی به جز دانشگاه آزاد اسلامی است. پذیرش در این رشته…