آغاز فعالیت مدرسه زمستانی «تکامل، چیستی و چالش‌ها۲»

آغاز فعالیت مدرسه زمستانی «تکامل، چیستی و چالش‌ها۲»

مدرسه زمستانی تکامل در روزهای نهم و دهم اسفند در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.
مدرسه زمستانی تکامل، با عنوان «تکامل، چیستی و چالش‌ها ۲» ماحصل تلاشی مستمر از سوی عده‌ای از دانشجویان است که با شوق علم‌آموزی سعی در واکاویدن ابعاد یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در این اعصار، یعنی مبحث تکامل دارند.
مدرسه زمستانی تکامل به میزبانی «انجمن علمی دانشجویی زیست‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی» و با همکاری گروه «مدارس میان رشته‌ای شریف»، در تاریخ نهم و دهم اسفندماه ماه ۱۳۹۷ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می­شود.
برنامه های این مراسم شامل ابعاد فلسفی، اخلاقی و دینی تکامل، دیدگاه قرآن در باب خلقت انسان و همین‌طور ابعاد انسان‌شناختی و تاریخ علمی تکامل، ابعاد زیست‌شناختی تکامل اختصاص دارد.