همکاری‌های علمی و پژوهشی از پایان نامه‌های دانشجویی

با سلام و احترام؛

دفتر فناوری‌های نوین مسکن حوزه فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد در راستای توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی از پایان نامه‌های دانشجویی با محورهای ذیل حمایت مالی نماید.

1- بررسی و مقایسه دستاوردهای نوین صنعت ساختمان جهت احداث ساختمان سبز با رویکرد پایداری

2- ارائه مدل ساختمان‌های سبز و پایدار متناسب با اقلیم‌های مختلف کشور با امعان نظر به معماری و مصالح منطقه و فناوری‌های نوین ساخت مسکن

3- موضوعات مرتبط با فناوری‌های نوین ساخت مسکن پیشنهادی توسط دانشجو و مورد تائید کمیته اجرایی طرح پژوهشی

از دانشجویان علاقمند درخواست می‌شود جهت کسب اطلاعات و ثبت درخواست به سایت سازمان ملی زمین و مسکن به نشانی www.NLHO.ir بخش خدمات الکترونیک به شهروندان/حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی مراجعه نمایند. در صورت نیاز با ایمیل دفتر فناوری‌های نوین ساخت مسکن به نشانی [email protected] مکاتبه گردد.

اداره کل پژوهش‌های کاربردی دانشگاه تهران