سهمیه‌ها در کنکور- سهمیه شاهد

https://farsi.freepaper.me/سهمیه‌ها-در-کنکور-سهمیه-شاهد/با نام و یاد خدا بریم به بحث شیرین سهمیه بپردازیم. چرا میگم شیرین؟ چون از وقتی که یادم میاد و دیگران یادشون میاد، به هرکس میگفتی چرا دانشگاه قبول نشدی می‌گفت مگه سهمیه ها میذاره ما قبول شیم؟ بعد که بزرگتر شدم و به کنکور رسیدم فهمیدم که با رتبه اون آدما سهمیه که…