آزمون علمی دانشجویی «تکنولوژی اتاق عمل»

مرحله اول آزمون علمی تکنولوژی اتاق عمل ۱۵ اسفند در دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار می‌شود