همایش رایگان فرصت های شغلی و تحصیلی در حوزه مهندسی پزشکی

همایش فرصت های شغلی و تحصیلی در حوزه مهندسی پزشکی
با حضور چهره های برتر در حوزه مهندسی پزشکی کشور
:date: تاریخ برگزاری : جمعه ، 26 بهمن ماه

:paperclip:مکان برگزاری ؛ خیابان دکتر شریعتی ، بعد از خیابان دولت ، پایین از مسجد جامع قلهک، کوچه یزدانیان، دفتر مرکزی آموزشگاه سفیر