همکاری پژوهشی پتروشیمی با دانشگاه ها

با سلام و احترام؛

با توجه به خط مشی جدید پتروشیمی خراسان جهت همکاری های پژوهشی با دانشگاه ها و به منظور حداکثر استفاده از سرمایه های عظیم انسانی موجود و توان تخصصی افراد مستعد، عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری شرکت پتروشیمی خراسان به شرح پیوست اعلام می گردد.

از کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط که علاقمند به اجرای موضوعات مذکور به عنوان موضوع پایان نامه و یا رساله دکتری خود می باشند تقاضا می شود ضمن انتخاب استاد راهنما و عنوان پایان نامه خود، حداکثر تا تاریخ 10/ 12/ 1397 پیشنهاد پژوهشی تکمیل شده خود را با نامه رسمی دانشگاه به شرکت پتروشیمی خراسان ارسال نمایند. فرم خام پیشنهاد پروژه نیز در سایت شرکت به آدرس www.khpc.ir قرار گرفته است.