10 راه برای مقابله با استرس پایان سال تحصیلی

https://farsi.freepaper.me/10-راه-مقابله-با-استرس-پایان-سال-تحص/پایان سال تحصیلی یکی از پراسترس‌ترین روزها برای دانش آموزان و دانشجویان است. هرقدر هم که منضبط و قانون‌مند باشیم، پایان سال تحصیلی دلهره خاصی را به وجود می‌آورد. تحویل پروژه، امتحانات و ارائه تحقیق کارهایی است که در پایان سال یا ترم تحصیلی با آن مواجه هستیم و اگر فردی باشیم که کنترل افکار…