دانشگاه های آلمان 🇩🇪

به طور کلی، ۴۴ دانشگاه آلمانی در لیست بهترین دانشگاه‌های جهان قرار دارند. بهترین دانشگاه‌های آلمان هم در یک یا چند شهر متمرکز نیستند و همین امر امکان تحصیل در برلین، مونیخ و ۳۸ شهر دیگر را برای دانشجویان فراهم کرده است.

دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ (به اختصار دانشگاه LMU) و دانشگاه فنی مونیخ در صدر لیست بهترین دانشگاه های آلمان قرار دارند. بهترین دانشگاه شهر برلین هم دانشگاه هومبولت است که در لیست بهترین دانشگاه ها قرار دارد.

۵ دانشگاه برتر در کل آلمان:

  1. دانشگاه مونیخ (LMU)
  2. دانشگاه فنی مونیخ (TUM)
  3. دانشگاه هایدلبرگ
  4. دانشگاه هومبولت برلین
  5. دانشگاه فنی آخن (RWTH Aachen)