آیا فرستادن یک مقاله به چند ژورنال و کنفرانس قانونی است؟

اینکه یک مقاله را هم زمان نمی توان برای دو ژورنال فرستاد حرفی کاملا منطقی است و خلاف آن غیر اخلاقی بوده و میتواند اثرات مخربی داشته باشد.

فرستادن مقاله برای کنفرانس و بعد یک نسخه کامل‌تر برای ژورنال در دنیای آکادمیک کاملا مرسوم است. روال بر این است که مقاله‌ای که برای ژورنال می‌فرستید، حداقل ۳۰٪ مطالب جدید داشته باشد. در صورت اکسپت، هر دو مقاله را میتوانید در رزومه ی خود بیاورید. ارسال یک مقاله بدون هیچ تغییری به دو کنفرانس غیر قانونی می باشد.