کنفرانس ملی و بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده

سلام خدمت دانشجویان #انرژی :nerd_face:

هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران

مکان: #دانشگاه_شهیدبهشتی
زمان: 7 و 9 اسفند 97