چه جوری بریم خواجه نصیر؟

https://farsi.freepaper.me/چه-جوری-بریم-خواجه-نصیر؟/دانشگاه صنعتی خواجه نصیر جزو معدود دانشگاه های ایران است که صورت مترکز در یک محل قرار نداشته و دانشکده های مختلف آن در سطح تهران پراکنده اند. به طور مثال دانشکده برق و کامپوتر پل سیدخندان است و یا دانشکده هوا و فضا در منطقه حکیمیه است. دانشکده عمران و نقشه برداری صنعتی خواجه…