قوانین سرانگشتی Spelling در Listening آیلتس

https://farsi.freepaper.me/قوانین-سرانگشتی-spelling-در-listening-آیلتس/یکی از دغدغه های دانشجویان در دوره های آیلتس، املا و حروف بزرگ و کوچک در Listening است.  املای صحیح کلمات اهمیت دارد. شرکت کنندگان بسیاری، در Listening چندین جواب صحیح خود را به دلیل املای اشتباه از دست می دهند. حروف بزرگ و کوچک اما اهمیت ندارد! می توانید جوابهایتان را با حروف بزرگ یا…