تفاوت طرح تحقیق(Research Design) و روش تحقیق (Research Method) در مقاله نویسی در چیست؟

تفاوت طرح تحقیق(Research Design) و روش تحقیق (Research Method) در مقاله نویسی در چیست؟

برخی از مفاھیم در مقاله نویسی هستند که خیلی ساده و کاربردی هستند ولی متاسفانه مکررا در مقالات و پروپوزالھای پژوهشی دیده می شود که تفاوت این مفاهیم اولیه برای نویسندگان مقالات اوریجینال جا نیفتاده است. گاهی اوقات می بینیم که در بخش مواد و روش ها(Materials and Methods) نویسنده آمده است و بلافاصله گفته است که در این پژوهش آمدیم فلان کردیم و فلان و فلان و فلان. و اصلا فراموش کرده است که درابتدای کار به خواننده بگوید که پژوهش اصلا از چه نوعی بوده است؟ خواننده لازم است بداند که مقاله ای که مطالعه می کند آیا حاصل یک پژوهش آزمایشگاهی(Experimental) است یا کیس کنترل و یا کراس سکشنال و غیره. به همین خاطر در این قسمت به اختصار به تفاوت دومفهوم پایه در مقاله نویسی میپردازیم: روش تحقیق و طرح تحقیق.

تفاوت این دو مفهوم، ساده و مشخص است. طرح تحقیق چیزی است که به ما پاسخ سوال چه کار قرار است انجام دهیم ( What to do?) را می دهد و و روش تحقیق چیزی است که به ما پاسخ سوال آن کار را قرار است چگونه انجام بدهیم (How to do?). بعنوان مثال، آنجایی که می گوییم که مطالعه ما ازنوع Cross Over Clinical Trial و یا Case Control و یا Repeated Measures Educational Intervention بوده است، دقیقا به مفهوم طرح تحقیق اشاره کرده ایم و زمانی که به تفصیل و به تفکیک به تمام روشها و قدمهای عملی در مسیر اجرای پژوهش می پردازیم، اینجا ما درحال اشاره کردن به روش تحقیق(Methodology, Materials and Methods, Methods) هستیم.

معمولا در نگارش بخش Methodology و یا Materials and Methods در یک مقاله حاصل از یک پژوهش اوریجینال، این بخش را با طرح تحقیق شروع می کنیم. بعبارتی دیگر، طرح تحقیق در داخل یک مقاله اوریجینال اولین بخش Methodology خواهد بود. در مقالاتی که برای مجلات تهیه می شوند، معمولا طرح تحقیق را مشتمل بر یک تا سه جمله می توانیم نگارش کنیم، اما زمانی که نوشته ما بجای آنکه مقاله مجله باشد یک، پروپوزال ویا پایان نامه باشد در آن صورت باید طرح تحقیق به طور کامل توضیح داده شود و در این موارد بهتر است که فلوچارت انجام پژوهش نیز در قسمت طرح تحقیق آورده شود تا مسیر کلی پژوهش را در یک نگاه کوتاه به خواننده نشان دهد. در این فلوچارت از مربع و مستطیل هایی برای نمایش بخشهای اصلی مختلف انجام پژوهش استفاده خواهد شد و مراحل پژوهش را با استفاده از پیکانهایی به یکدیگر متصل می شوند و خواننده می تواند با یک نگاه کوتاه بفهمد که قرار است در این پژوهش چه کاری انجام بشود.