سمینار تخصصی تعیین موقعیت ماهواره های led

سلام

پژوهشگاه فضایی ایران سمینار تخصصی تعیین موقعیت ماهواره های LED برگزار می کند.

شماره تماس:
021-63192866
021-63192814