چگونه در بازبینی مقاله ISI ، پاسخگوی داوران باشیم؟

https://farsi.freepaper.me/چگونه-در-بازبینی-مقاله-isi-پاسخگوی-داورا/چگونه در بازبینی مقاله ISI ، پاسخگوی داوران باشیم؟ همانطور که اکثرا از آن مطلع هستید، مقالات ISI ارسال شده برای ژورنال ها در نهایت در یکی از گزینه های زیر قرار خواهند گرفت: پذیرفته می شوند، پذیرفته می شوند ولی به اصلاحاتی کوچک نیاز دارند، پذیرفته می شوند ولی به اصلاحات بیشماری نیاز دارند،…