اولین رابطه بین مغزی Brain-Net غیر تهاجمی در جهان

محققان دانشگاه کرنل یک رابطه بین مغزی غیر تهاجمی ساخته‌اند. دانشمندان دانشگاه کرنل آمریکا اولین واسط بین مغزی غیر تهاجمی در جهان را ساخته اند و نام آن را BrainNet گذاشته اند. این واسط از ترکیب الکتروآنسفالوگرافی (EEG) برای ثبت سیگنال های مغزی و تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (TMS) برای االقا اطلاعات به مغز